AOF.no

Arbeidsgivers styringsrett

Kurs ID: 503005

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

mandag 25. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 21. september 2023

Pris

1990,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsgivers styringsrett 
Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som arbeidsgivers ensidige rett til å treffe ensidige beslutninger som arbeidstakeren må rette seg etter.  Styringsretten er imidlertid ikke fri.

Kurset inneholder en gjennomgang av styringsrettens opphav og idé. Deretter behandles styringsretten ved ansettelse, underveis i arbeidsforholdet og ved avslutning av ansettelsesforholdet.  

Foreleser 
Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans innen blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. 

Kurset er beregnet for ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet. Kurset retter seg mot offentlig ansatte, men særregler for ansatte i staten behandles ikke.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper

 1. Innledning om styringsretten

 2. Styringsrettens opphav og idé

 3. Styringsretten som restkompetanse

 4. Styringsretten i ulike situasjoner

  • Styringsrett ved ansettelse

  • Styringsretten ved endringer

   • Endring av stillingsinnhold og arbeidsoppgaver

   • Endring av arbeidstid

   • Endring av arbeidssted

  • Styringsretten i utfordrende situasjoner

   • Ved individuell tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

   • Når arbeidstakeren har lav arbeidsprestasjon

   • Ved ytringer i det offentlige rom

   • I saker om påstått mobbing og trakassering 

   • I varslingssaker etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A

  • Styringsretten ved avslutningen av et arbeidsforhold

   • Ved bruk av advarsler

   • Ved oppsigelser

   • Ved avskjed

   • Ved suspensjon

 5. Oppsummering og avslutning 

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hva styringsretten – som restkompetanse – innebærer. Kurset blir lagt opp med god mulighet til spørsmål og diskusjon underveis. 

Kurset gjennomføres digitalt på Teams.

-

-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.