AOF.no

AOF Veilederskolering, Høst 2023

Kurs ID: 501419

Oppstart

mandag 30. oktober 2023

Slutter

fredag 24. november 2023

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

søndag 4. juni 2023

Timeantall

Totalt: 70

Timer med foreleser: 70

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, som holder eller ønsker å holde kurs i eget forbund. 

            

Målet med kurset er å skape et læringsmiljø hvor deltakerne kan utvikle sin forståelse for kursveilederrollen/studielederrollen og sin innsikt i pedagogisk teori og pedagogiske metoder for undervisning av voksne.

Kurset skal:

 - gi forståelse for forskjellige pedagogiske teorier og begreper

 - gi innsikt i hva som fremmer og hemmer samarbeid og utvikling i grupper

 - gi trening i planlegging og gjennomføring av et undervisningsforløp

 - gi rom for utveksling av erfaringer

 - bidra til at det er en kontinuitet det pedagogiske arbeidet

 - gi grunnlag for å stimulere til at den pedagogiske kompetansen overføres til andre tillitsvalgte og veiledere i lokalmiljøet 

Uke 1 Ser vi på ulike teorier for læring, kursutvikling, planlegging og gjennomføringer.

Uke 2 Ser vi på grupper, gruppedynamikk og roller. I tillegg vil vi få mulighet til å se på og gjennomføre egne kurs som mikroundervisning 

Gjennomføring

Kurset går over 68 timer fordelt over 2 uker på Sørmarka konferansehotell https://www.sormarka.no/

Uke 1 har oppstart kl. 11:00 på mandag  30.10.2023  og vi avslutter fredag 03.11.2023 kl. 14:00

Uke 2 har oppstart  kl. 11:00 på mandag 20.11.2023 og vi avslutter fredag 24.11.2023 kl. 14:00 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

 • Tillitsvalgte som er veiledere eller forelesere på kurs i regi av eget forbund og som ikke har gjennomgått AOFs pedagogiske grunnopplæring fra før, eller tillitsvalgte som skal utdannes til å overta slike roller 

 • De som er ansvarlige for kursvirksomhet i eget forbund 

 • Veiledere på kurs i regi av AOF

Deltaker bør ha noe erfaring som veileder

 • Hva er læring?

 • Hva er veiledning?

 • Hva er undervisning?

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning.

 • Formidling av kunnskaper og verdier

 • Kursplanlegging

 • Evaluering 

 • Kommunikasjon og gruppedynamikk  


Hensikten med dette kurset er å sette i gang samtaler hvor vi kan fordype oss i:

 • Praksisteori og identitet: Å ha et kritisk blikk på sitt eget virke og sine egne teorier. Hvem er jeg i mitt møte med kursdeltakere? Å få anledning til å reflektere over egen rolle som kursleder/veileder. 

 • Gruppedynamikk: Å undersøke hvordan læring skjer i samhandling med andre mennesker.  Å utforske de mellommenneskelige prosessene i grupper som et grunnlag for selvutvikling og organisasjonsutvikling.

 • Eksperimentering: Å prøve ut; å bryte grenser og mønstre. Å undervise hverandre.

 • Prosess: Å få oppleve at læring er en prosess hvor handling og refleksjon går hånd i hånd og hvor tid er en avgjørende faktor.Hensikten med dette kurset er å sette i gang samtaler hvor vi kan fordype oss i

 • Praksisteori og identitet: Å ha et kritisk blikk på sitt eget virke og sine egne teorier. Hvem er jeg i mitt møte med kursdeltakere? Å få anledning til å reflektere over egen rolle som kursleder/veileder. 

 • Gruppedynamikk: Å undersøke hvordan læring skjer i samhandling med andre mennesker.  Å utforske de mellommenneskelige prosessene i grupper som et grunnlag for selvutvikling og organisasjonsutvikling.

 • Eksperimentering: Å prøve ut; å bryte grenser og mønstre. Å undervise hverandre.

 • Prosess: Å få oppleve at læring er en prosess hvor handling og refleksjon går hånd i hånd og hvor tid er en avgjørende faktor.


Kursfilosofi:

 • Opplæringen bygges på tenkningen i konfluent pedagogikk hvor oppmerksomheten rettes mot tankemessige, følelsesmessige og fysiske aspekter av menneskelig atferd. Veiledning basert på denne tenkningen forutsetter at deltakerne selv er de som er best egnet til å løse egne problemer gjennom samtaler med andre og egen aktivitet.

 • Opplæringen bygges også på troen om at endringer av samtaler mellom mennesker i en organisasjon er samtidig organisasjonsutvikling.

 • Det kan oppstå behov for noen input av teori fra veilederen, men ellers blir teoriene bygget og utdypet i samtaler mellom veileder og deltakere. Ringen blir brukt i stor grad som refleksjons- og handlingsarena.

 • Planlegging skjer i smågrupper og i mikroundervisningen velger gruppene sekvenser som de prøver ut på de andre deltakerne. Dette gir rom for tilbakemeldinger og evaluering. 

 • Det som planlegges og prøves ut i mikroundervisningssekvenser er kurs/veiledning som deltakerne skal gjennomføre når de kommer hjem.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.