AOF.no

Anleggsmaskinfører – fagbrev – virtuelt klasserom

Kurs ID: 500571

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

tirsdag 16. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 19. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang fartstid innen anleggsmaskinførerfaget og ønsker fagbrev, så meld deg på her.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsmaskinførere.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Maskiner og utstyr

Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.

Planlegging, stikking og nivellering

Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med stikking og nivelleringsarbeid inngår også.

Vei, vann og avløp

Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer. Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling og service inngår også.

https://www.udir.no/kl06/AMF3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • mestre tre ulike typer masseflyttingsmaskiner

 • utføre arbeid innenfor graving, lasting, transport, utlegging og finavretting

 • bruke tilleggsutstyr tilpasset arbeidsoppgaven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte

 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanualen

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr

Planlegging, stikking og nivellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser

 • utarbeide framdriftsplaner og bestille materiale og utstyr

 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk

 • bruke relevant måleutstyr

 • bruke digitale verktøy til utførelse av arbeidsoppgaver

 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei

 • sikre fastmerker og utmålte punkter

 • foreta masseberegninger

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i stikkings- og nivelleringsarbeid

Vei, vann og avløp

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • laste og transportere ulike typer masser

 • utføre fundamentering, oppbygging og komprimering i henhold til tegninger og beskrivelser

 • utføre enkle betongarbeider

 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser og bransjestandarder

 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med vei, vann og avløp

 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet

 • følge krav til profesjonell kundebehandling og service

 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

 • ivareta etiske retningslinjer i faget

 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk

 • gjøre rede for kvalitetssikringssystemer

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen er mai/juni 2023 i din fylkeskommune.

Kurset er godkjent i Statens lånekasse. Er du medlem av et forbund, er det mulig å søke stipend.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.