AOF.no

Aktiv kundeveiledning for avfallsbransjen – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502414

Oppstart

tirsdag 12. september 2023

Slutter

tirsdag 7. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 12. september 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor møter med kunder på avfallsstasjoner, på kjøreruter eller i telefon er en del av arbeidshverdagen? Ønsker du faglig påfyll?

Hev din kompetanse innen det grønne skifte, sirkulærøkonomi, nedstrømsløsninger og kundeservice. Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Opplæringen retter seg mot personer som jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor kommunikasjon med mennesker i jobbsammenheng er en del av arbeidsoppgavene.

  • Kurset har ingen krav til forkunnskaper

  • PC med kamera og mikrofon.

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

·       Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»

·       Det grønne skiftet – endring av avfallsbransjen  ( fra mottaker til leverandør)

·       Grunnleggende kunnskap, kunnskap om fraksjoner og nedstrømsløsninger, sirkulærøkonomi

·       Kvalitetsgjenvinning

·       Representant for arbeidsgiver og bransjen ( også i trafikken), uniformering

·       Kundeservice – se kunden – møte kundens behov

·       Tilpasse informasjon til alle type kunde ( alle innbyggere)

·       Vanskelig kunder ( vold og trusler)

Hovedmålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å kunne kommunisere på en trygg og faglig måte i jobbsammenheng.

 Etter endt kurs skal deltakerne:

  •  Ha tilegnet seg kunnskap om hvilke forhold som kan påvirke kommunikasjon, relasjon, samspill med ulike brukergrupper av tjenestene

  •  Ha tilegnet seg kunnskaper og innsikt i hvorfor konflikter oppstår, hvordan en kan løse disse

  •  Ha undersøkt og vurdert sine egne reaksjoner på motstand og konflikter i relasjon til andre

  •  Ha tilegnet seg forståelse og innsikt i hvordan møte mennesker, å gå fra å tenke "jeg-du modus", til å kunne se og utføre dialogen som et "vi-modus" 

  • Ha innsikt i hvordan tillit kan bygges opp gjennom dialog og hvilken påvirkningskraft tillit er for å kunne utføre arbeidsoppgaver

  • Ha tilegnet seg kunnskap om fraksjoner og nedstrømsløsninger, sirkulærøkonomi og kvalitetsgjenvinning

  • Ha tilegnet seg bransjekunnskap

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Ingen.

Dekkes av midler fra bransjeprogrammets avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.