AOF.no

ADHD og arbeidsliv – utfordringer for den enkelte og nettverket – hva er viktig å ha kjennskap til?

Kurs ID: 502240

Oppstart

torsdag 26. oktober 2023

Slutter

torsdag 26. oktober 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

mandag 23. oktober 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Mangelfull kunnskap om ADHD kan skape unødvendige misforståelser og nederlag for aktuell person dette gjelder. Økte krav i arbeidslivet til fleksibilitet, planlegging, dokumentasjon og registrering kan for mange med ADHD være krevende og et hinder for å lykkes. Mye energi og kreativitet kan komme arbeidsplassen til nytte dersom personer med ADHD får hjelp til «å administrere seg». 

Det er stor forskjell på personer med ADHD og deres erfaringer med arbeidslivet. Noen kommer i arbeid på egen hånd, mens andre kan møte utfordringer med å komme i arbeid eller med å stå i arbeid over tid. Forskning innenfor arbeidsliv og ADHD viser til at det viktigste når det gjelder valg av yrke, er interesse og motivasjon. Tilrettelegging er for mange en forutsetning for yrkesdeltagelse over tid.


Foreleser:

Terje Wårheim

Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Terje Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset retter seg mot instruktører/veiledere og ellers alle som arbeider med, eller har kontakt med personer med ADHD i arbeidslivet, og som ønsker å forstå og finne gode løsninger for lærekandidater med ulike atferdsmønstre innen område. Hvilke hindringer kan det skape i en opplæringssituasjon – hva bør gjøres av tilrettelegging for å lykkes?

-

Kurset tar utgangspunkt i ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

·       Hva innebærer det å ha disse vanskene (- og også styrkene)?

·       Hvilke utfordringer gir dette for den enkelte i arbeidshverdagen og i nettverket – hva bør gjøres?

·       Hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten i arbeidshverdagen

Hva må til for å tilrettelegge for mestring – hva må til for å øke sannsynligheten for å vurdere hensiktsmessig tiltak på arbeidsplassen for arbeidskandidater/arbeidstakere med disse vanskene.
Kurset vil gi økt praktisk kompetanse og forståelsen for symptomer og hva disse vanskene innebærer.

Digitalt kurs 26. oktober 2023, kl 15:00-19:00.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 23.10.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.