AOF.no

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – VG3 – live nettbasert – 2022/23

Kurs ID: 501319

Oppstart

torsdag 25. august 2022

Slutter

torsdag 15. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 30. september 2022

Pris

23600,-

Timeantall

Totalt: 150

Timer med foreleser: 150

Undervisningsform

Klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 ventilasjons- og blikkenslagerfaget handler om å trygge tak og fasader og sikre det indre miljø mot klimaendringer og vannskader. Faget skal sette deg i stand til å bearbeide metaller, komposittmaterialer og andre tynnplateprodukter til å bekle tak, fasader og interiør. Videre handler faget om å velge utstyr som bidrar til å ivareta konstruksjonene, tilfredsstille kravene til estetikk og legge til rette for gjenvinning. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan verne verdier i konstruksjoner mot ytre og indre belastninger.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Tynnplateteknikk

Kjerneelementet tynnplateteknikk handler om å sikre bygg mot klimatiske påkjenninger og å beskytte bygningskonstruksjonen mot vanninntrenging. Det handler om å bruke tynnplateteknikker i arbeid med metaller, kompositt og andre materialer for å utvikle miljøeffektive løsninger. Kjerneelementet handler om å bruke falseteknikker, lodding, liming og andre metoder for sammenføyning og skjøting av tak, fasader og interiør.

Ventilasjonsteknikk

Kjerneelementet ventilasjonsteknikk handler om å bygge ulike typer ventilasjonssystemer. Det handler om å finne løsninger og systemer som sikrer et godt inneklima. Videre handler dette kjerneelementet om personlig og kollektiv sikring ved arbeid i høyden, i støy, med varme, med maskiner og med farlig verktøy.

Verkstedproduksjon

Kjerneelementet verkstedproduksjon handler om å velge materialer og bruke verktøy og maskiner i produksjon, tegning og drift. Videre handler det om å ha rutiner for å vedlikeholde maskiner og utstyr.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid med tak og fasader. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre en sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.