AOF.no

1.-7. trinn: Inkluderende språkopplæring i digital praksis

Kurs ID: 502909

Oppstart

onsdag 3. mai 2023

Slutter

onsdag 3. mai 2023

Tidsrom

Kl.14:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 28. april 2023

Pris

990,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elisabeth Alm Mjelstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Norge er et flerkulturelt land. De fleste kommuner i landet har innbyggere fra ulike land og ulike språkgrupper. Det kan være arbeidsinnvandrere, flyktninger, inngiftete eller andre som har valgt å bosette seg eller blitt plassert der. Folk er folk og de skal fungere sammen i lokalsamfunn på tvers av språk, kultur og religion.  
 
Skolen og barnehage er viktige arenaer for å få til et godt integreringsarbeid. Her legges grunnlaget for hvordan barn med ulike etnisk bakgrunn skal finne sin plass i det norske samfunnet. Lærere og skoleledere er noen av de viktigste ressursene i arbeidet med å skape et flerkulturelt samfunn som fungerer. 
 
Forskning viser imidlertid at det i for liten grad blir tatt hensyn til det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i vanlige norske klasserom*.  
 
Etter at koronaviruset kom til Norge, har vi opplevd en helt ny hverdag for alle. Lærere, elever og foreldre må forholde seg til en digital hjemmeskole som gir oss helt nye utfordringer, men også mye muligheter.  
   
 * Bl.a (Grimstad, B.F og Myklebust, R (2012): Kåll og fårikål – om flerspråklige elever i individuelt og kollektivt arbeid. I Peder Haug (red). Kvalitet i opplæringa – arbeid i grunnskolen observert og vurdert. Oslo: Samlaget.   

Kursinnhold 

Konkrete tips og ideer til hvordan språkopplæring i ordinære flerspråklige/flerkulturelle klasserom kan fungere bedre også når undervisningen må foregå på nett.

Kursholder 

Bente Hugo er lærer og flerkulturell koordinator for flerkulturelt arbeid ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune. Utdannet førskolelærer, videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og Master i Tilpasset Opplæring med fokus på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs):

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere)
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere)
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere)
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere)

Alle lærere på 1.-7. trinn.

 -

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles til lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

-

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Elisabeth Alm Mjelstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.