Kultur

Daghøyskolen

Kurs-id: 187567
Sted: Daghøyskolen Fredrikstad
Timetall: 1500
Kursstart Info: 06.01.2021-17.12.2021
Klokkeslett: 08:30 - 14:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 0
Kontaktperson: Monika Henriksen Solbakken
E-post: Monika.Solbakken@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 926 52 153
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

DHS ble startet i 1996 og er en skole med høy grad av fleksibilitet. Det gjør oss til en annerledes skole: Vi møter elevene der de er og ikke der det forventes de skal være. Daghøyskolen skal utvikle elevenes kunnskaper og selvtillit gjennom faglige og sosiale læreprosesser. Dette er viktige momenter som styrker grunnlaget for et godt fotfeste og balanse.

Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner. Dette omfatter elementer som felles morgensamling, og felles lunsj. Vi har også ekskusjoner og turer i lokalmiljøet. I det daglige har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. Pr. 2016 har over 1000 brukere nyttiggjort seg skolens tilbud. Våre elever er voksne i alle aldre.

Formålet er å stimulere den enkeltes personlige og faglige utvikling, gi livsmot og tro på seg selv, slik at eleven starter på veien videre i form av utdanning og arbeid.


Skolens prioriterer å gi den enkelte elev gode opplevelser gjennom mestring og utvikling. Gjennom faglige og sosiale læreprosesser bygger vi opp elevens selvtillit og allmennfaglige kunnskaper.
Sosialt samvær er et viktig element i skolens daglige liv og rutiner. Felles morgensamling med aktuelle temaer diskuteres, og felles lunsj i vår kantine. Iløpet av tiden  på Daghøyskolen vil alle elever ta del i et eller flere prosjekter der målet er å utvikle  den enkeltes evne til samarbeid i grupper. Eleven vil også dra nytte av individuell undervisning tilpasset det nivået den enkelte har.

Vi har aktiviteter og turer i lokalmiljøet. I dag har vi tid til samtaler i en trygg og hyggelig atmosfære. Det gir grunnlag for nye venner og personlig utvikling. Våre elever er i alle aldersgrupper.
 

  • 36 elevplasser
  • kontinuerlig opptak
  • tett oppfølging av elevene
  • lange og korte moduler
  • sterkt sosialt miljø
  • samarbeid med NAV og innsøkende instanser


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: