Kompetansepluss Arbeid

Økt kompetanse i arbeidslivet 2019

Kurs-id: 295077
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 15
Kursstart Info: vår 2019
Klokkeslett: etter avtale med bedrift
Påmeldingsfrist: 07.12.2018
Pris: kr
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Søk om midler til opplæring av ansatte - i lag med oss!

Hva kan vi søke om tilskudd til?
Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og oss går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov for økt kompetanse innen grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen skal være praksisnært og relevant i forhold til arbeidstakernes daglige arbeid. Vi skreddersyr kursene, i lag med dere, etter hva dere mener de ansatte har behov for å få økt kompetanse innen.

Har dere ansatte med for dårlige norskkunnskaper? Det er også mulig å søke midler til norskopplæring.

Så tenker du at det er behov for å øke digitale ferdigheter, muntlig kommunikasjon, økonomisk forståelse eller rett og slett det å lese og forstå interne dokumenter og bedre skriftlig rapportering. Ta kontakt så setter vi oss ned å finner løsninger sammen.

Søknadsfrist er vanligvis i november hvert år,  og svar på søknad om midler kommer normalt i februar året etter.

Interessert? Ta kontakt med tone.robberstad@aofhaugaland.no eller telefon: 917 55 798 så tar vi en prat.

Kommer svært gjerne ut på bedriften på et uforpliktende møte for å informere om mulighetene som finnes, og hvilke erfaringer vi har med andre bedrifter/kommuner som har søkt slike midler.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: