Medlem og tillitsvalgt

Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett

Kurs-id: 353162
Sted: Sørmarka
Timetall: 40
Kursstart Info: 22.11 - 26.11.2021
Klokkeslett: 08:45
Påmeldingsfrist: 19.09.2021
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern.

Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

 

Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i reglene om det kollektive avtalesystemet, grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp, tvistebehandling i tariffsaker mv.

Varighet: 40 timer institusjonell undervisning

Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder


Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.  De som ønsker formell kompetanse, må melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.  Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del.  Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng.  Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne.  De som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Ved Universitetet i Bergen tilbys ”Arbeidslivets rett”, som gir 10 studiepoeng.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: