Medlem og tillitsvalgt

Arbeidsmiljøskolering - organisasjon og ledelse

Kurs-id: 349670
Sted: Teams Virtuelt kurs
Timetall: 7,5
Kursstart Info: 03.12.20-03.12.20
Klokkeslett: 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 19.11.2020
Pris: kr 1250
Kontaktperson: Hanne-Sofie Myrlie
E-post: hanne-sofie.myrlie@aof.no
Mobil: 91903188
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Temadagar ifrå Arbeidsmiljøskolen er no gjort tilgjengeleg for medlemar og tillitsvalde. Vi anbefalar at du melder deg på ilag med leiar eller kollega, dette fordi vi av erfaring ser at ein då lettare kan dele med kollegiet kva ein har fått med seg av inspirasjon til bruk på arbeidsplassen.

Denne kursdagen skal vi undersøke det spesielle ved organisasjonar; korleis skjer endringar; korleis er kulturen; korleis er det å vere aktør i ein organisasjon. Organisasjonar er komplekse sosiale prosessar som er både stabile og i endring samstundes.

Vi innleiar dagen med praktiske øvingar, der vi også tek med oss nokre sentrale arbeidsverkty, før vi dykker ned i teoretiske tilnærmingar og går meir i retning av praktisk tilbakeføring til arbeidsplassen på ettermiddag.

Slik vil dagen sjå ut:

08:30-09:10 – Introduksjon og velkomne

09:20-10:00 – Praktisk øvelse

10:10-10:50 – Refleksjon

11:00-11:40 – Kollektiv lesing grupper

11:50-12:30 – Plenum

LUNSJ

13:15-13:55 – Teoretisk gjennomgang ved organisasjonspsykolog

14:05-14:45 – Teoretisk gjennomgang ved organisasjonspsykolog

15:05-15:45 – Refleksjon

15:55-16:35 - AvslutningGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: