Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Arbeidstidsordninger Nordland/Bodø 02.02.2022 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Troms og Finnmark/Tromsø 30.03.2022 Påmelding
AOF MoTo - Kvinner i fokus Viken/Gardermoen 12.01.2022 Påmelding
AOF MoTo - Organisasjonsledelse Innlandet/Hamar 21.03.2022 Påmelding
AOF MoTo - Personvern-kontroll og overvåking i arbeidslivet Vestfold og Telemark/Tønsberg 09.02.2022 Påmelding
AOF MoTo - Rus i arbeidslivet Innlandet/Lillehammer 23.05.2022 Påmelding
AOF MoTo - Samfunnspåvirkning Trøndelag/Trondheim 15.06.2022 Påmelding
AOF MoTo - Sosiale medier Trøndelag/Stjørdal 06.04.2022 Påmelding
AOF MoTo - Stressmestring og konflikthåndtering Vestland/Bergen 07.03.2022 Påmelding
AOF MoTo - Virksomhetsoverdragelse og anbud Viken/Gardermoen 04.05.2022 Påmelding
AOF MoTo - Årsmøte og tale/debatt Møre og Romsdal/Ålesund 17.01.2022 Påmelding
Fellesforbundet Indre Øst - Kickoff til den Regionale ungdomskonferansen Innlandet/Gjøvik 20.01.2022 Påmelding
Fellesforbundet Indre Øst- Regional ungdomskonferanse Innlandet/Gjøvik 21.01.2022 Påmelding
Fellesforbundet Indre Øst- regionalt ungdomskurs Innlandet/Øyer 24.02.2022 Påmelding