Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold Innlandet/Elverum 18.11.2020 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Innlandet/Brumunddal 09.09.2020 Påmelding
AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet Trøndelag/Røros 07.10.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Viken/Jessheim 04.11.2020 Påmelding
AOF MoTo -Tillitsvalgt hva nå - Praktisk tillitsvalgtarbeid i hverdagen NETTKURS Oslo/Oslo 02.06.2020 Påmelding
Fordeler og viktigheten av å organisere seg Innlandet/Brumunddal 22.06.2020 Påmelding
FTV 1, ny som tillitsvalgt - Hedmark og Oppland Innlandet/Elverum 09.06.2020 Påmelding