Bransjeprogram mat og drikkevare bransjen risikovurdering nettkurs 2

Kurs-id: 361471

Pris: 0 kr

Nettkurs , Oslo
Kursstart Info: 21.09.2020 - 31.12.2020
Tid: 01:00 - 01:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no