ILO dagen 2020

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) er FNs trepartsorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over og et viktig mål for ILO er å bidra aktivt til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Den 28.april hvert år markeres verdensdagen for sikkerhet og helse – ILO dagen – en rekke steder verden over.

Del kurset på sosiale medier: