Fagskolen AOF Norge tilbyr nå også oppvekstfag i Oslo og Trondheim

Fagskolen AOF Norge kan nå endelig tilby gratis fagskoleutdanning i oppvekstfag også i Oslo og Trondheim. "Vi gleder oss stort over tildelingen fra Utdanningsdirektoratet på hele 240 finansierte studieplasser på fagskoleutdanninger innenfor oppvekst" sier daglig leder Tove Johansen. Fagskoleutdanningene skal tilbys i hovedsak i Oslo samt to klasser i Trondheim i 2017 og 2018. AOF Norge har allerede dette tilbudet i Skien og Larvik på et tidligere anbud fra Utdanningsdirektoratet.

Fagskolestudiene fagskolen AOF Norge tilbyr gir mulighet for fordypning og spesialisering i fagområder som er særlig viktige i barnehagens arbeid, og er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen og assistenter med godkjent realkompetanse. Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet for studenter som oppfyller krav til finansiering, og er et ledd i å øke kompetansen hos ansatte i barnehager. AOF Norge glade for å kunne tilby studieplasser på følgende høyere yrkesfaglige utdanninger:

-          Arbeid med språk, flerspråklighet for flerkulturell kompetanse i barnehagen

-          Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

-          Barn med særskilte behov

I Oslo ser vi frem til å fylle vårt helt nyåpnede studiesenter i Hammersborggata 16 med studenter nesten hver dag fra høsten 2017. Studentene vil få glede av nye, lyse og tilrettelagte lokaler som skal motivere til læring og utvikling.

Det er også gledelige nyheter at Fagskolemeldingen er behandlet og at fagskolen nå anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning, og ikke minst at det nå endelig er vedtatt at det skal gis studiepoeng også på fagskolestudiene.

Les mer om studiene ved de ulike studiestedene, i lenkene under. Ta også gjerne kontakt med oss ved å sende oss en e-post til fagskole@aof.no.

For fagskolestudier i Oslo:

http://www.aof.no/oslo/fagskoler/1022

For fagskolestudier i Trondheim:

http://www.aof.no/midtnorge/fagskoler/1022

For fagskolestudier i Skien og Larvik:

http://www.aof.no/telemark/fagskoler/1022

Del kurset på sosiale medier: