Fagbrev som voksen

Skaff deg flere valgmuligheter og ta fagbrev som voksen! Har du lang og allsidig erfaring, og ønsker dokumentasjon på kunnskapene dine? Med fagbrev står du tryggere i arbeidslivet, du får bedre betalt, og du får verdifull innsikt i arbeidet du gjør. Praksiskandidatordningen (§3-5 i voksenopplæringsloven)gjelder voksne som vil avlegge fag/svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. Praksiskandidater må dokumentere 5 års allsidig praksis med attester som beskriver hva man har arbeidet med. Den praktiske fagprøven tas etter at teori eksamen er bestått. Vi hjelper deg med teoridelen slik at du kan melde deg opp til den praktiske prøven.

Praksiskandidatordningen (§3-5 i voksenopplæringsloven) gjelder voksne som vil avlegge fag/svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. 
 
Praksiskandidater må dokumentere 5 års allsidig praksis med attester som beskriver hva man har arbeidet med. Den praktiske fagprøven tas etter at teori eksamen er bestått. 
Vi hjelper deg med teoridelen slik at du kan melde deg opp til den praktiske prøven. 
 
 

Del kurset på sosiale medier: