BKA - Basiskompetanse i arbeidslivet

Undersøkelser viser at det er stort behov for å bedre de grunnleggende ferdighetene hos voksne arbeidstakere. Opplæring gjennom BKA har vist seg å ha positive effekter.

Gjennom programmet kan virksomheter søke støtte til opplæringstiltak i lesing, skriving, regning og bruk av data. Midlene bevilges over statsbudsjettet og forvaltes av VOX. Program for BKA skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting. For flere har dette vært veien til et fagbrev. Programmet har positive konsekvenser for den enkelte i både arbeidsliv og privatliv. Motivasjon til å ta på seg mer ansvar, og motivasjon til å utforske den digitale verden er gode grunner som fører til personlig utvikling. BKA programmet er viktig for mange voksne arbeidstakere.

Del kurset på sosiale medier: