• BKA - Basiskompetanse i arbeidslivet
  Undersøkelser viser at det er stort behov for å bedre de grunnleggende ferdighetene hos voksne arbeidstakere. Opplæring gjennom BKA har vist seg å ha positive effekter.
 • Fagbrev som voksen
  Skaff deg flere valgmuligheter og ta fagbrev som voksen! Har du lang og allsidig erfaring, og ønsker dokumentasjon på kunnskapene dine? Med fagbrev står du tryggere i arbeidslivet, du får bedre betalt, og du får verdifull innsikt i arbeidet du gjør. Praksiskandidatordningen (§3-5 i voksenopplæringsloven)gjelder voksne som vil avlegge fag/svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. Praksiskandidater må dokumentere 5 års allsidig praksis med attester som beskriver hva man har arbeidet med. Den praktiske fagprøven tas etter at teori eksamen er bestått. Vi hjelper deg med teoridelen slik at du kan melde deg opp til den praktiske prøven.
 • AOF Innlandet trenger lærere
  Har du lyst til å undervise voksne og motiverte mennesker? Vi trenger veiledere for kortere og lengre engasjement.Gjelder både dag og kveldstid.
 • Studiekompetanse
  Få studiekompetanse eller ta opp fag med et engasjerende undervisningsopplegg og gode lærere.
Last inn flere nyheter