AOF.no

FAGSKOLE

Hvorfor studere helsefag på Fagskolen AOF Norge?

helsefag-aof-norge

Videreutdanning er en kjemperessurs i en såpass krevende bransje som helsefag.

Det er ingen hemmelighet at mange som jobber i helse-Norge ofte er strukket ganske tynt. Som helsefagarbeider er du blant dem som er tettest på brukerne, noe som ikke bare krever kunnskap og stå-på-vilje, men også svært gode omsorgsevner. Det kan derfor være svært nyttig å hente mer kunnskap og kompetanse utenfra, gjennom etterutdanning. Da er fagskole et veldig godt utgangspunkt.

Du blir en ekspert på ditt felt

Helsefag er et bredt felt, og kan innbefatte alt fra rusbehandling og psykiatri til sykehus, eldreomsorg og rehabilitering. Mange som jobber som helsefagarbeidere har kun en bred utdanning fra videregående, eller har gått rett ut i jobb uten fagbrev. Du har sikkert nå i voksen alder nådd et punkt hvor oppgavene dine har krystallisert seg en del, og du vet hva du trenger å lære mer om.

Ved å velge rett utdanning på Fagskolen AOF Norge kan du bli en spesialist på ditt felt. Jobber du eksempelvis på eldrehjem kan du både velge utdanningen for demensomsorg, eller kanskje heller ernæring i pleie- og omsorgstjenester. De fleste opplever det som svært givende å kunne ta rollen som ressursperson på feltet de har valgt. Du kan også videre fordype deg i et selvvalgt tema som opptar deg gjennom praksisoppgaven til slutt.Du får mer trygghet i jobben

En etterutdanning gjør deg mer selvstendig i jobben, slik at du vet med deg selv at du vil ta gode beslutninger. Sliter du mye med stress eller usikkerhet kan dette være løsningen. Du blir mindre avhengig av å høre med andre for å vite at du tar rett valg, og kan i mye større grad legge opp planer på egenhånd.

Ikke bare får du tettet de kunnskapshullene du har, men mange oppdager også å få bekreftet ting de allerede har tenkt, men ikke helt turt å stole på. Det føles som regel veldig bekreftende, og tar en stor bør av skuldrene til mange.

Pasientene får et bedre tilbud

Føler du ofte at du ikke strekker til for å gi pasientene det de trenger? Det kan føles veldig sårt. Da er det viktig å huske på at etterutdanning ikke minst også gavner dem du har omsorg for.

For det første får de bedre behandling, ettersom du vet mer om både tilstanden deres og de beste metodene for å møte dem. For det andre får du mer tid til å faktisk se brukerne, siden mer kompliserte oppgaver nå vil kunne gjøres enklere. Det er ikke noen hemmelighet at det går raskere å gjøre ting man virkelig, virkelig kan.

Du kan bruke det i lønnsforhandlinger

Om du ønsker deg høyere lønn eller en bedre stilling, klandrer vi deg ikke for å være nervøs. Før du skritter inn på kontoret til sjefen er det godt å ha litt ammunisjon i bakhånd, og da er et papir på fullført toårig utdanning ikke noe dumt sted å begynne. Så klart, årevis med erfaring er også viktig, men nå har du med ett dobbelt opp av argumenter.

Du kan jobbe samtidig

Det som gjør fagskole så unikt er hvordan det er lagt opp spesifikt for å kunne jobbe ved siden av. Har du vært mange år i jobb allerede, er det lett å kvie seg for å gå tilbake til skolebenken. Mens noen av fagene vi har på Fagskolen AOF Norge er lagt opp på kveldstid, er helsefagene bygget opp slik at du skal kunne veve dem inn mellom turnusperioder.

Det er viktig å understreke at du ikke jobbe ved siden av, men det er altså fullt mulig.