AOF.no

HMS

Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

shutterstock_588245819-014653-edited-Oct-20-2021-12-26-31-03-PM

shutterstock_588245819-014653-edited.jpg

De siste to årene har jeg holdt mange kurs og samlinger der vi har snakket om hvordan den enkelte virksomhet arbeider med arbeidsmiljøet. Det som slår meg er hvor sjelden det foreligger en konkret ordning for hvordan arbeidsmiljøet blir tatt opp og vurdert. I dette blogginnlegget skal jeg derfor fokusere på nettopp dette og presentere noen alternativer.

Når jeg spør kursdeltakerne om hvordan det snakkes om arbeidsmiljø i deres virksomhet blir jeg ofte møtt med tre svar:

– Ledere forteller om hvordan de har et godt organisert samarbeid rundt arbeidsmiljøutvalget

– Medarbeidere sier at «det snakker vi om i kaffepausen»

– Det snakkes ikke om

Samtalen er viktig både ved godt og dårlig arbeidsmiljø

Det er godt at de fleste virksomheter har et system som fungerer med verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Men arbeidsmiljøet vårt er i stadig utvikling og det er en prosess som alle ansatte i en virksomhet deltar i. Det er derfor viktig at alle er med på samtalen om arbeidsmiljøet.

Dersom alle samtaler om arbeidsmiljø skjer i uformelle fora, risikerer vi at alle bare snakker med de som er enige med dem. Det kan være riktig så hyggelig dersom alle er fornøyde med arbeidsmiljøet og de uformelle samtalene dreier seg om hvor godt man har det, men det vil minst like ofte være de som er misfornøyde med arbeidsmiljøet som snakker uformelt, og her er det en risiko for at misnøyen vokser uten at ledelsen får kjennskap til det.

Les også: Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Også når arbeidsmiljøet er godt er det viktig at vi holder en god samtale om det. Både for å fokusere på -og lære av hva som fungerer, og for å legge et godt grunnlag for å snakke ordentlig om utfordringer.

Så hvor bør vi snakke om arbeidsmiljøet?

Fellesmøter

Arbeidsmiljø og HMS-tiltak bør behandles som en del av den ordinære driften i virksomheten. Det er logisk og fornuftig at dette også er et tema på fellesmøter, både som informasjon fra ledelsen om hva som er gjort eller planlegges og for å gi rom for innspill og diskusjon i ansattgruppen.

Gruppesamtaler

Når man ønsker å diskutere et spørsmål på en styrt måte kan en strukturert gruppesamtale være en god metode. Gruppen bør ikke være større enn at alle kan ha mulighet til å snakke og det bør være et representativt utvalg av de ansatte.

Les også: Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Samtalen bør ledes av en veileder som sørger for å holde en retning på samtalen. Det er vanlig at man starter med en ganske bred diskusjon og idemyldring for deretter å langsomt snevre samtalen inn mot færre tema, slik at dere tilslutt kommer frem til en konklusjon eller et løsningsforslag.

Medarbeidersamtaler

En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og personlig samtale. Den er i utgangspunktet medarbeiderens samtale og skal blant annet ta opp tema rundt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Gode medarbeidersamtaler kan være en metode for å skape gjensidig tillit og åpenhet som også vil vise seg i det videre arbeidsmiljøarbeidet.

Ønsker du å skape god kommunikasjon på arbeidsplassen? Ta en titt på disse felles kjørereglene:

Sjekk hvilke kurs vi tilbyr innen
Arbeidsmiljø og HMS
SE VÅRE KURS ›
Helse, miljø og sikkerhet – Ansatte, HMS-ansvarlig og ledere – Studieforbundet AOF