AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Hva kan du som tillitsvalgt gjøre med mobbing på arbeidsplassen?

Nothing good can come from bullying

Mobbing på arbeidsplassen: Ikke tenk at mobbing er noe som bare skjer på barneskolen. Som tillitsvalgt kan du gjøre en stor forskjell.

Når vi snakker om mobbing, tenker nok mange av oss øyeblikkelig på barn og ungdom. Det er mye snakk om mobbing i skolen, men mindre om mobbing blant voksne. Kanskje tenker vi at voksne automatisk blir flinkere til å behandle hverandre med respekt, men tallene sier faktisk noe annet.

Mens omtrent seks prosent av norske elever sier de blir mobbet, har tallet for voksne på arbeidsplassen sunket til fem prosent. Det ser ut som barn og voksne ikke er så forskjellige som vi liker å tro.

Faktisk anslår professor Morten Birkeland Nielsen, som har vært sakkynding i rettsapparatet for saker om mobbing i arbeidslivet siden 1995, at 60 mennesker tar sitt eget liv på grunn av dette hvert eneste år. Han anbefaler i samme artikkel at de som utsettes for det tar kontakt med fagforeningen.

Dette er altså i høyeste grad et anliggende for tillitsvalgte.

Hva defineres som mobbing på arbeidsplassen?

For å kunne ta tak i mobbing på arbeidsplassen, er det viktig å vite hva som faktisk regnes som mobbing og ikke. 

Arbeidstilsynet trekker fram to nødvendige aspekter som må til for at noe skal regnes som mobbing:

Dersom to like sterke parter går i tottene på hverandre, defineres det som en konflikt. Det er også en oppgave for tillitsvalgte, men mindre alvorlig, fordi det ikke handler om en sterk part som kontinuerlig skader en svakere.

Selve mobbehandlingene kan ta mange former. Det kan være latterliggjøring, uthenging foran andre, spredning av sladder, urimelig kritikk av måten noen utfører oppgaver på, og sosial utestengning.

Hva kan en tillitsvalgt gjøre med mobbing på jobb?

Først og fremst: Det er arbeidsgivers ansvar å løse mobbeproblemet. Din jobb er å være en rådgiver, og bidra der du kan. Arbeidstilsynet oppgir følgende som tillitsvalgts oppgaver når det gjelder mobbing på arbeidsplassen:

Verneombudet har også en rolle å spille, for å ivareta arbeidstakernes interesser, men skal hovedsakelig involveres for å forebygge mobbing. Han eller hun skal også underrettes så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, men vil i så fall ha som jobb å passe på at arbeidsmiljøet ikke skades, og at alle retningslinjer blir fulgt. 

Dersom du allerede har klart å opparbeide et godt samarbeid med ledelsen, vil du ofte kunne ta på deg en god meglerrolle. Mobbing oppstår oftere på arbeidsplasser der ledelsen enten er konfliktsky, eller tar en overdrevent autoritær styringsform. Det vil ofte være lettere for deg å bringe opp slike bekymringer, enn for den som mobbes.

Forhåpentligvis har du gode ledere som bryr seg om sine ansatte, men dersom du mistenker at de er mest opptatt av økonomien i selskapet, kan du også minne om at mobbing fører til økt sykefravær, turnover, og potensielle utgifter forbundet med at saken eskalerer hele veien til rettssak. 

Dersom det forekommer skjult mobbing på arbeidsplassen din, kan det ofte være slik at offeret kvier seg for å melde fra om det. Sørg derfor for å si tydelig fra til klubben din at du ønsker å høre fra dem dersom de opplever mobbing, og at du vil hjelpe dem med å løse det.

Husk – ofte er det mye som kan løses gjennom ærlig, gjensidig dialog, så lenge noen tar på seg ansvaret for å tilrettelegge for dette. Der har du en viktig mulighet til å bidra.