AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Hva burde tillitsvalgte fokusere på nå som korona-tiltakene roes ned?

tillitsvalgtes-rolle-etter-korona

Er du tillitsvalgt, har de siste månedene sannsynligvis vært en uvanlig hektisk periode. Nå som ting begynner å returnere til normalen, er det noen viktige ting du burde gjøre.

Vi begynner å se et slags lys i enden av korona-tunnelen, og arbeidsplasser som har vært under press kan nå begynne å lette på tiltakene. Kanskje vil vi oppleve et tilbakefall, men forhåpentlig vil vi da være bedre forberedt.

Det som er viktig å fokusere på nå, er at de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt. Tillitsvalgte kan dessverre ikke lene seg tilbake helt ennå. Heldigvis ser vi at de fleste tillitsvalgte virkelig brenner for vervet sitt. Det er bra, for i tiden fremover kommer du til å bli veldig viktig.

Drøftelsesmøter – minst én gang i måneden

Arbeidsplassen din er fortsatt pålagt å holde drøftelsesmøter med deg minst én gang i måneden. Som tillitsvalgt har du også muligheten til å kalle inn hyppigere enn dette. Her skal ledelsen oppgi den økonomiske situasjonen for bedriften, slik at du for eksempel kan argumentere for å hente tilbake permitterte medarbeidere.

Mange skulle nok ha vært gjennom lønnsforhandlinger i løpet av våren, men fått det utsatt grunnet økonomiske utfordringer. Her er det viktig å huske på at selv om lønnshopp er noe som kanskje må utsettes, er det mange andre forhandlinger du fremdeles kan ta – for eksempel pensjonsordninger, lønnet fri på julaften, velferdspermisjoner og andre ting som ikke er regulert i avtalen. 

Dersom lønnsforhandlingene er utsatt, vil det gjerne være mulig å trumfe gjennom andre gunstige ordninger som kompensasjon. Nå har du en brekkstang du kanskje ikke hadde tidligere.

Pass på medlemmene dine

I tillegg til jevnlige møter med ledelsen, er det viktig at du viser at du er der for medlemmene. Har arbeidsplassen din benyttet seg mye av hjemmekontor, er det lett for noen å føle seg isolert, og kjenne mindre på fellesskapet. Sørg for å avholde jevnlige møter med de andre medlemmene, og gjør det tydelig at klubben jobber for at de skal ha så gunstige forhold som mulig.

Dette gjelder ikke minst for medlemmer på arbeidsplasser som har fått mer å gjøre de siste månedene. Butikkansatte, helsepersonale og lignende har gjort en heltemodig innsats – men de har fremdeles rettigheter. Noen vil kanskje ta i et ekstra tak, men pass på at ikke de utnyttes av ledelsen som pusher de gjenværende dobbelt så hardt. Samme krav gjelder for arbeidstid som alltid.

Sommeren nærmer seg, og noen vil være bekymret for hva det betyr for ferien. Her burde du opplyse medlemmene om at arbeidsplassen ikke har lov til å stokke om eller avlyse ferien deres, med mindre det ligger særskilte årsaker til grunn for det. «Korona» i seg selv er ikke nok. Pandemien må i så fall skape direkte utfordringer for nettopp din arbeidsplass i ferieperioden. Dersom det fører til at bestilt ferie må avlyses, skal arbeidsplassen kompensere for det økonomisk.

Pass dessuten veldig opp for «dugnads»-arbeid mens ansatte er permitterte. Blir de tatt for dette, er det medarbeiderne som kan straffes og fratas retten til dagpenger, siden det er de som har skrevet under til NAV om at de ikke jobber. Ledelsen kan gå fri.

Vær åpen for ukonvensjonelle løsninger

I en unntakssituasjon som denne, er det mer avslappede regler for hva slags oppgaver de ansatte kan bli satt til å gjøre. Dersom det er behov for litt andre oppgaver enn de vanligvis pleier å utføre, er det i alles favør om ansatte kan omstille seg litt. Ha det i bakhodet når du diskuterer å hente tilbake permitterte ansatte – kanskje kan de gjøre noe litt annet enn de pleier, dersom det betyr å komme tilbake på jobb.

En annen mulighet som vi har sett noen bedrifter gjøre med stort hell, er å faktisk leie ut arbeidskraften sin til andre aktører som trenger større kapasitet. Det krever at du som tillitsvalgt har kontakt med andre tillitsvalgte i disse bedriftene, slik at du vet hva som finnes av muligheter der ute.

Viktig å merke seg er at oppsigelsestiden er nede i 14 dager under permittering uten lønn, og etter tre måneders permisjon kan ansatte si opp på dagen. Det er det smart å minne ledelsen om, dersom de stiller seg litt på bakbeina. Å leie ut til andre kan være en mye bedre løsning enn at de ansatte tar en fast jobb hos konkurrentene.

Vurder kurs og kompetanseheving

For dem som fortsatt er permitterte, er det fremdeles mulig å bruke tiden produktivt. Regjeringen har senket på kravene for å motta dagpenger, så medlemmene dine blir ikke lenger diskvalifisert dersom de bruker tiden på å ta kurs eller utdanning.

AOF Norge tilbyr en hel mengde kurs, både for tillitsvalgte, medlemmer og forskjellige fagretninger, både i klasserom og på nett. Jobber du innen reiseliv kan du ta kurs helt gratis.

Hør gjerne med ledelsen hva de gjerne skulle sett at ansatte hadde av kompetanse, så kan du igangsette et lite treningsprogram mens de er borte fra jobb. AOF kan faktisk konstruere et eget opplæringsprogram for din arbeidsplass, dersom du får ledelsen til å søke midler fra fylkeskommunen din.

I beste fall kan du være med å sørge for at ting ikke bare returnerer til normalt på arbeidsplassen, men at den faktisk kommer styrket ut av det hele.

Det ville neppe vært mulig uten gode tillitsvalgte.