Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Vestfold/Tønsberg 13.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Buskerud/Kongsberg 14.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS-Økonomi Trøndelag/Stjørdal 18.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Oppland/Gjøvik 04.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Hedmark/Furnes 11.12.2019 Påmelding
AOF MoTo - Pensjon Trøndelag/Stjørdal 26.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Akershus/Jessheim 23.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Troms/Tromsø 30.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Rus i arbeidslivet Møre og Romsdal/Kristiansund N 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2 Rogaland/Stavanger 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 14.09.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 13.01.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 05.10.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 20.04.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.05.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.11.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 24.08.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 06.01.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 10.02.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 30.11.2020 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 03.09.2020 Påmelding
European Works Councils Akershus/Lillestrøm 07.01.2020 Påmelding
Fellesforb ADK-Øst - Faglig ungdomstillitsvalgt Akershus/Siggerud 27.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Hordaland/Blomsterdalen 20.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Sortland 19.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Svolvær 20.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Delegatkurs Landsmøte Tale- og debatteknikk Rogaland/Stavanger 12.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Delegtkurs Landsmøte Rogaland/Stavanger 10.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Nordland/Bodø 01.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Akershus/Siggerud 13.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Trøndelag/Stjørdal 25.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Møre og Romsdal/Molde 02.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Rogaland/Stavanger 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 1 Buskerud/Kongsberg 02.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Buskerud/Vikersund 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Telemark/Stathelle 09.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Møre og Romsdal/Ålesund 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Hordaland/Ulvik 30.08.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Rogaland/Stavanger 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Vest-Agder/Kristiansand S 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Akershus/Siggerud 26.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Vestfold/Åsgårdstrand 04.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Troms/Tromsø 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 Nordland/Bodø 05.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Rogaland/Stavanger 11.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Hordaland/Voss 18.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Akershus/Siggerud 23.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Trøndelag/Stjørdal 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Landsmøtekurs Nordland/Kjerringøy 02.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Nye innleieregler og flere faste jobber Rogaland/Stavanger 27.08.2019 Påmelding
Fellesforbundet - RKL, innleie - rekruttering og erfaringer vi har gjort oss Rogaland/Stavanger 06.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet Faglig tillitsvalgt 4 - ekstra Hordaland/Blomsterdalen 01.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet Tariffkurs Troms/Tromsø 10.12.2019 Påmelding
Fellesforbundets grunnopplæring Østfold/Østfold 21.10.2019 Påmelding
FF Riksavtalen Hordaland/Kokstad 28.10.2019 Påmelding
Flerefastejobber - Flyarbeiderne Akershus/Jessheim 23.09.2019 Påmelding
Forkurs Miljø modul 1 Ytre miljø i verneorganisasjonen Akershus/Siggerud 20.04.2020 Påmelding
Globaliseringskolen Oslo/Yorkshire - England 04.06.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 29.09.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 31.03.2020 Påmelding
LO-skolen modul Læring Akershus/Siggerud 03.02.2020 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 11.11.2019 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Akershus/Siggerud 16.11.2020 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Akershus/Siggerud 02.03.2020 Påmelding
Miljø modul 2 Miljø og samfunn Akershus/Siggerud 17.08.2020 Påmelding
MoTo - Ta vare på den tillitsvalgte (med overnatting) Østfold/Grålum 28.11.2019 Påmelding
NAF Ungdomskurs i Bergen for avdeling 3 og 6 Hordaland/Kokstad 06.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Møre og Romsdal/Ålesund 11.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Oslo/Oslo 23.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Akershus/Siggerud 18.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen Akershus/Siggerud 10.12.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging organisasjonskunnskap Vestfold/Tønsberg 22.10.2019 Påmelding
NAF Renholdsoverenskomsten Hordaland/Kokstad 23.10.2019 Påmelding
NAF Vekteroverenskomsten Hordaland/Kokstad 23.10.2019 Påmelding
Norsk Arbeidsmandsforbund - Organisasjonskurs Rogaland/Stavanger 14.10.2019 Påmelding
Veilederskolering Akershus/Siggerud 21.10.2019 Påmelding
Yorkshireskolen Oslo/Yorkshire - England 25.10.2020 Påmelding