Innkalling til Årsmøtet 2017 i AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

Onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i Teatergaten 34, 5 etasje, 5010 Bergen.

Innkalling er utsendt til medlemsorganisasjonene innen de frister som fremgår av vedtektene.

Dagsorden:

Sak 1. Åpning v/styreleder Roger Pilskog

Sak 2. Konstituering

Sak 3. Beretning 2016

Sak 4. Regnskap 2016

Sak 5. Vedtekter - kontingent

Sak 6. Innkomne forslag

Sak 7. Budsjett 2017

Sak 8. Valg ifølge vedtektene

Sak 9. Avslutning

Vi gjør oppmerksom på at representanter som har forfall, selv må melde fra til sine personlige vararepresentanter.

Den enkeltes medlemsorganisasjon sin representants stemmer, vektes for det antall medlemmer i avdelingens geografiske område det er betalt kontingent for, ved siste kontingentinnbetaling forut for årsmøtet.  Stemmer og representasjon må foretas ved oppmøte og fullmakt fra den enkelte medlemsorganisasjon, og kan ikke overdras til andre.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av studieutvalg og opplysningskomiteer som er tilsluttet AOF.

Sakspapirer kan hentes på vårt kontor fra og med 30. mars 2017. Ønskes sakspapirene tilsendt, kontakt vårt kontor og oppgi navn og e-postadresse.

Kun representanter fra foreninger/klubb/partilag, som er ajour med kontingentinnbetalingen, har stemmerett. 

NB: Frist for innsending av forslag er satt til 22. mars 2017

Innkalling kan lastes ned her:

Fullmaktskjema kan lastes ned her:

Del kurset på sosiale medier: