Her kan du lese mer om fagskole

Hva er det? Hvorfor skal jeg ta det? Hva har andre fått igjen for å gå en fagskole?

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

 

Her finner du mer informasjon:

http://www.vox.no/PageFiles/17212/NFS_Interactive_Screen.pdf

Del kurset på sosiale medier: