Helse miljø og sikkerhet

Verktøy og småmaskiner

Kurs-id: 351881
Sted: Nettkurs
Timetall: 7
Kursstart Info: 29.09.2020 - 01.10.2020
Påmeldingsfrist: 20.06.2020
Pris: kr 2500
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dokumentert sikkerhetsopplæring for enhver som skal kunne bruke farlig verktøy og småmaskiner på en sikker og trygg måte.
Dette er en praktisk rettet opplæring med sikte på forsvarlig bruk av arbeidsutstyr og deltakerne skal etter endt kurs:

  • ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
  • kunne grunnleggende risikovurdering og SJA
  • kjenne til ulike hovedtyper av småmaskiner og verktøy
  • ha kjennskap til aktuelt verneutstyr og verneinnretninger
  • ha kunnskap om vedlikehold og kontroll av utstyr
  • kunne bruke arbeidsutstyr på en forsvarlig måte.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning i virtuelt klasserom med veileder og nettmodulen «minimodul 1.1 - maskiner og verktøy». Virtuelt klasserom benyttes interaktivt. Dette innebærer at man som deltaker er en aktiv del av klassen hvor man kan kommunisere med hverandre og veileder. Kurset krever at deltaker har tilgang til pc og nettilgang.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: