Helse miljø og sikkerhet

Varmt arbeid - Nettkurs

Kurs-id: 299274
Sted: AOF Nordland
Timetall: 7
Kursstart Info: Hele årert
Klokkeslett: 08.00-15.00
Påmeldingsfrist: 02.01.2019
Pris: kr 1950
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon har, i samarbeid med skadeforsikringselskapene i Norge, etablert en godkjenningsordning/ sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.
Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening og enhver som utfører varme arbeider må ha slik godkjenning for å unngå ev. regresskrav dersom ulykken først er ute.
AOFs kurs er i henhold til retningslinjene, gjennomføres med godkjente instruktører og deltakeren får dokumentasjon etter endt kurs i form av sertifikat for varme arbeider.
Sertifikatet er gyldig i de nordiske landene for 5 år.
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings,- reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: