Helse miljø og sikkerhet

Varmearbeider-nettkurs

Kurs-id: 373289
Sted: Nettkurs
Timetall: 6
Kursstart Info: Fortløpende påmelding
Klokkeslett: Når du vil
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 1500 kr
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon har, i samarbeid med skadeforsikringselskapene i Norge, etablert en godkjenningsordning/ sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.
Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening og enhver som utfører varme arbeider må ha slik godkjenning for å unngå ev. regresskrav dersom ulykken først er ute.

Varme arbeider | Kristiansandsregionen brann og redning IKS

AOFs kurs er i henhold til retningslinjene, gjennomføres med godkjente instruktører og deltakeren får dokumentasjon etter endt kurs i form av sertifikat for varme arbeider.
Sertifikatet er gyldig i de nordiske landene for 5 år.
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings,- reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.

Dette kurset kombinerer e-læring med dokumentert slukkeøvelse.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: