Helse miljø og sikkerhet

Truckføreropplæring, teori og praksis T1 - T5

Kurs-id: 318958
Sted: Østfold
Timetall: 28
Kursstart Info: 12.03.20 - 17.03.20
Klokkeslett: 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 28.02.2020
Pris: kr 5995
Kontaktperson: Jan-Erik Kristiansen
E-post: jan-erik.kristiansen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Mobil: 975 19 345
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sertifisert sikkerhetsopplæring for truck/truckfører - teorikurs
Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten både for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.
Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Kjøring av truck uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart.
Sertifisert sikkerhetsopplæring (Truckførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre truck med permanent førerplass og truckførerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.
 
Målgruppe:
Enhver som skal kunne bruke truck på lovlig vis.

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven.
Forskrift om utførelse av arbeid 

Kursinnhold:
Kurset gir deltakeren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves i tillegg kjørepraksis og bestått praktisk prøve.

I tillegg til teorimodulene må man gjennom en modul med praktisk kjøretrening samt praktisk prøve som må bestås før kompetansekort utstedes.

AOF tilbyr dette på to måter, man avtaler kjøring og oppkjøring med en instruktør fra AOF eller man kan kjøre med fadder og en instruktør fra AOF forestår oppkjøring/praktisk prøve.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: