Helse miljø og sikkerhet

Truck kurs teori - Virtuell

Kurs-id: 371232
Sted: Teams virtuelt klasserom
Timetall: 20
Kursstart Info: April 2021
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6500
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Grunnet dagens bilde med uoversiktlige koronasituasjoner har vi satt opp dette kurset virtuelt, teori gjennom teams, den praktiske delen gjennomføres fysisk ihht gjeldende regler. 

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.

Sertifisert sikkerhetsopplæring for truck/truckfører - teorikurs
Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten både for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.
Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Kjøring av truck uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart.
Sertifisert sikkerhetsopplæring (Truckførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre truck med permanent førerplass og truckførerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.
 
Målgruppe:
Enhver som skal kunne bruke truck på lovlig vis og som har gjennomført modul 1.1 (fellesmodul for kran-, maskin og truckførere).

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven.
Forskrift om utførelse av arbeid 

Kursinnhold:
Kurset gir deltakeren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Forkunnskaper:
Det kreves dokumentasjon for gjennomført modul 1.1. ved kursstart.

 

For å kunne få utstedt kompetansebevis som truckfører kreves i tillegg kjørepraksis og bestått praktisk prøve (modul 4.2.).Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: