Helse miljø og sikkerhet

Truck kurs teams for mat og drikke bransjen

Kurs-id: 356445
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 42
Kursstart Info: 17.08.2020 - 21.08.2020
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 10.08.2020
Pris: kr 0
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no
Mobil: 41261736
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF Norge i samarbeid med Nodus AS leverer nettkurs for bruk i opplæring innenfor HMS.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

· Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

· Disse kursene er gratis for deg som jobber innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er i jobb, helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk.

Påmelding

1.Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet.

2.Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet. Dette skjemaet må sendes inn før din søknad kan bli vurdert og du kan bli tatt opp på kurset. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din.

3. Du vil få tilsend brukernavn og passord.

 

Sertifisert sikkerhetsopplæring for truck/truckfører under 10 tonn

AOF Norge tilbyr godkjente kurs for truckførere.
Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for truckfører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Hensikten med opplæringen er å gi truckfører allsidig teoretisk og praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av trucker, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre arbeidsoperasjoner. Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av arbeidsoperasjoner.
Bestått praktisk prøve på truck vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Dette kurset omfatter alle moduler dvs 1,2,3 og 4 og kombinerer e-læring, virtuelt klasserom/tradisjonelt klasserom, praksis og avtale om oppkjøring. Dersom deltaker har gjennomført modul 1 i løpet av siste tre år, godtgjøres denne.

Kurset følger Arbeidstilsynets opplæringsplaner/studieplaner.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: