Helse miljø og sikkerhet

Truck kurs

Kurs-id: 318499
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 28
Kursstart Info: 4, 5, 6.11.2019 teorikurs, praksis avtales
Klokkeslett: 0830-1630
Påmeldingsfrist: 30.09.2019
Pris: kr 6400
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no
Mobil: 41261736
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon


Sertifisert sikkerhetsopplæring på truck/truckfører


Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten både for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.
Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.
Kjøring av truck uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart.
Sertifisert sikkerhetsopplæring (Truckførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre truck med permanent førerplass og truckførerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.
 
Målgruppe:
Enhver som skal kunne bruke truck på lovlig vis.
 

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven.
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best.nr. 555.
 

Kursinnhold:
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
 

Kursgjennomføring:
Kurset gjennomføres i henhold til godkjent læreplan med en kombinasjon av en teoridel (8 + 14 timer) Praksis kan avtales med oss etter teorikurset
 
Dokumentasjon:
Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes dokumentasjon i form av godkjent truckførerbevis i bankkortformat med bilde i henhold til forskriftskrav utstedt av AOF Norge som sertifisert opplæringsvirksomhetGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: