Helse miljø og sikkerhet

Stillasbygger 2 (5-9 meter) - Fauske

Kurs-id: 303363
Sted: Fauske Kommune
Timetall: 30
Kursstart Info: 17.10 - 18.10.2019
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 11.10.2019
Pris: kr 5200
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kursinnhold:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Bruk av personlig verbneutstyr
  • Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand 
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag 
  • Tillatte belastninger
  • Kontroll av stillas og all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre

Arbeidstaker som har gjennomgått denne opplæringen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: