Helse, miljø og sikkerhet

Stillasbygger 1 (2-5 meter) - Mosjøen

Kurs-id: 302976
Sted: Mosjøen
Timetall: 8
Kursstart Info: 09.04.2019
Klokkeslett: 08:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 01.04.2019
Pris: kr 3200
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post: jorn.jonassen@aof.no
Mobil: +47 97791490
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset er et krav for enhver som har ansvar for eller skal foreta oppsetting, nedtaking, utvidelse og endring av stillaser med høyde 2-5 meter.  Eksempelvis snekkere, malere, murere, rørleggere, taktekkere m.m.

Målsettingen med opplæringen er å bidra redusere antall skader og dødsfall ved fallulykker og ved fallende gjenstander.
Kurset gir deltakerne innsikt og kunnskap om bygging, utvidelse, forandring og nedtaking av ulike stillastyper slik at arbeidet kan utføres på sikkert og effektivt vis.

Kursinnhold:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av stillas
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av stillas
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Bruk av personlig verneutstyr
  • Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand 
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til stillas
  • Tillatte belastninger
  • Kontroll av stillas og all annen risiko som montering, demontering eller endring kan medføre

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter (2-5 meter)..
Det utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til regelverket. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: