Helse miljø og sikkerhet

Stillasbygger- Komprimert fagbrevkurs

Kurs-id: 312765
Sted: Kjellervolla Skole
Timetall: 72
Kursstart Info: 04.02.2020 - 16.06.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 13500+ materiell
Antall dager: 18
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Komprimert fagbrev som stillasbygger

Som stillasbygger vil du kunne gjennomføre et kortere opplæringsløp dersom du

allerede har gjennomført sentrale deler av opplæringen til fagbrev som stillasbygger i form

av stillasbyggerkurs over 9 meter. Det vil si 36 timer teori samt 72 timer praksis.

 

 

Modell A:

Er du Stillasbygger med godkjent utdanning på over

9 meter (36timer teori og 72 timer praksis) med

kompetansekort samt personløfter og anhuking,

stropping og signalgiving kan du gjennomføre et

komprimert kursløp teori til fagbrev på 40 timer

(1 kveld i uken ,4timer hver kveld). Dette kurset fokuserer

på de områdene i læreplanen fra utdanningsdirektoratet

for voksen opplæring som ikke dekkes via

kursløpet stillasbygger over 9 meter som eksempelvis

fagets historie, nasjonale og internationale regler,

drøfting og samhandling, avfallshåndtering, HMS

m.m.

Kurset gjennomføres på 40 timer

 

 

Modell B: + anhuk, stropping og signalgivning

Er du stillasbygger med godkjent utdanning over

9 meter ( 36t teori og 72 timer praksis) med kompetansekort.

Kan du gjennomføre et komprimert kursløp teori til fagbrev på 40 timer (1 kveld i uken4timer hver kveld). Dette kurset fokuserer på de områdene i læreplanen fra utdanningsdirektoratet

 

for voksen opplæring som ikke dekkes via kursløpet

stillasbygger over 9 meter som eksempelvis fagets

historie, nasjonale og internationale regler, drøfting

og samhandling, avfallshåndtering, HMS m.m.

 

+ Helgekurs 16 timer i Personløfter samt

anhuk,stropping og signalgivning.

Kurset gjennomføres samenlagt på 56 timer

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: