Skift og turnusplanlegging

Kurs-id: 318934

Pris: 2550 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 01.11.2019 - 01.11.2019
Tid: 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 25.10.2019
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no