Helse miljø og sikkerhet

Skift og turnusplanlegging

Kurs-id: 318934
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 8
Kursstart Info: 01.11.2019
Klokkeslett: 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 25.10.2019
Pris: kr 2550
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no
Mobil: 41261736
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset passer for enhver som ønsker å kunne arbeide systematisk med god personalforvaltning og lønnsomme bemanningsplaner i varehandelen. Målgruppen er både arbeidsgiver, ledere, verneombud, tillitsvalgte, rådgiver eller andre som ønsker å tilegne seg praktisk kunnskap om emne.
 

o   Fakta og forskning om arbeidstid

o   Det gode arbeidsliv

o   Interessentene

o   Ressursbruk

o   Arbeidstid, helse og velferd

o   Lov og regelverk

o   Arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk

o   Hovedavtale, tariffavtaler og overenskomster

o   Personalforvaltning og kostnader

o   Reduserte kostnader – økt gevinst

o   Ufrivillig deltid, sykefravær og turnover

o   HMS økonomi

o   Systematisk arbeid

o   Praktisk personalforvaltning

o   Bemanningssystemer

o   Sjekkliste

o   Hvordan blir de beste best?

AOF er spesialister på opplæring - spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring.
Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet.
Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: