Helse miljø og sikkerhet

SHA Koordinator - Stedbasert - WEB - Aksdal - april

Kurs-id: 370610
Sted: Aksdal Næringspark
Timetall: 15
Kursstart Info: 19.04.2021 - 20.04.2021
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 4500
Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard
E-post: inger.johanne.bligaard@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 90 09
Mobil: 970 97 556
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

I oppdateringen av Byggherreforskriften 01.01.2021, kom det flere større enderingen. Blant annet setter Byggherreforskriften mye tydeligere krav til byggherren og bruken av både prosjekterende og utførende koordinatorer.

I vårt kurs går vi igjennom hele forskriften og knytter forskriften opp mot rollen til koordinatoren.

Om kurset
Grunnlaget for kurset et Byggherreforskriften og rolle til en SHA koordinator, men vi ser også på hvilke andre lover og forskrifter som gjelder for en SHA koordinator.

I kurset går vi igjennom blant annet:

  • Byggherreforskriften
  • Krav til koordinering
  • Kompetanse
  • Begreper
  • Sentrale forskrifter
  • Endringer i regelverket
  • Enterprisemodeller
  • SHA koordinator rollen
  • SHA plan

Kurset blir gjennomført over 2 dager.

Kan delta via Teams.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: