Helse miljø og sikkerhet

Personløfter brukerkurs - desember

Kurs-id: 374057
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 11
Kursstart Info: 10.12.2021 - 10.12.2021
Klokkeslett: 08:00 - 19:00
Påmeldingsfrist: 26.11.2021
Pris: kr 2850
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berthelsen@aof.no
Mobil: 909 15 646
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

Kurset har tre moduler dvs en e-læringsmodul, en modul med undervisning ved bruk av virtuelt klasserom og en praktisk del.
 • Minimodul 1.1. som selvinnstruert e-læring
 • Innledning og informasjon
 • Ulykker med personløfter
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Stabilitet
 • Miljøet rundt personløfteren
 • Personløftertyper og klasseinndelinger
 • Kontroll, rapportering fra forskriftsgrunnlag
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Sluttest
 • Demonstrasjon, praksis (kan tas hos egen arbeidsgiver eller med instruktør fra AOF).

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: