Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 365950

Pris: 7700 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 25.05.2021 - 28.05.2021
Tid: 08:30 - 18:30
Påmeldingsfrist: 20.05.2021
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no