Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 365947

Pris: 7700 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 06.04.2021 - 09.04.2021
Tid: 08:30 - 18:30
Påmeldingsfrist: 01.04.2021
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no