Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 365946

Pris: 7700 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 08.03.2021 - 11.03.2021
Tid: 08:30 - 18:30
Påmeldingsfrist: 03.03.2021
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berhelsen@aof.no