Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 337119

Pris: 7700 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 25.05.2020 - 28.05.2020
Tid: 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 27.01.2020
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no