Masseforflytningsmaskiner

Kurs-id: 299902

Pris: 7600 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 13.05.2019 - 16.05.2019
Tid: 08:30 - 18:30
Påmeldingsfrist: 03.05.2019
Kontaktperson: Bjørn Stulen
E-post: bjorn.stulen@aof.no