Helse miljø og sikkerhet

Masseforflytningsmaskiner - november

Kurs-id: 374050
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 32
Kursstart Info: 22.11.2021 - 25.11.2021
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Pris: kr 7700
Antall dager: 1
Kontaktperson: Monica Hegglid Berthelsen
E-post: monica.hegglid.berthelsen@aof.no
Mobil: 909 15 646
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner.

AOF Norge tilbyr godkjente kurs for fører av masseforflytningsmaskiner.
Riktig bruk av masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for maskinfører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på maskinfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Hensikten med opplæringen er å gi maskinfører allsidig teoretisk og praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre arbeidsoperasjoner. Maskinfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den masseforflytningsmaskinen som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av en komplett arbeidsoperasjon.
Bestått praktisk prøve på masseforflytningsmaskiner vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Dette kurset omfatter alle moduler dvs 1,2,3 og 4 og kombinerer e-læring, virtuelt klasserom/tradisjonelt klasserom, praksis og avtale om oppkjøring. Dersom deltaker har gjennomført modul 1 i løpet av siste tre år, godtgjøres denne.

Kurset følger Arbeidstilsynets opplæringsplaner/studieplaner.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl%C3%A6ringsplanerforsertifisertoppl%C3%A6ringGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: