Helse miljø og sikkerhet

Maskinfører Virtuelt klasserom

Kurs-id: 351764
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 40
Kursstart Info: 01.06.2020-04.06.2020
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 27.05.2020
Pris: kr Ta kontakt!
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset er fulltegnet! Send mail dersom du vil stå på venteliste eller delta på annet kurs! Vi vil sette opp flere kurs!

Ta kontakt for pris! Prisen avhenger om du trenger modul 1.1

Sertifisert sikkerhetsopplæring kreves av enhver som skal kunne føre truck-, maskin og/eller kraner og kan bare tas hos en sertifisert opplæringsbedrift. AOF er sertifisert opplæringsvirksomhet for alle typer av truck-, masseforflytningsmaskiner og kraner. Riktig bruk av arbeidsutstyr har stor betydning for sikkerheten både for fører/bruker og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Modul 1.1

Fellesmodul 1.1. er obligatorisk og grunnleggende opplæring for enhver som ønsker å bli godkjent truck-, maskin og/eller kranfører og må gjennomføres før man kan starte på resten av opplæringen. Videre kursløp må være påbegynt innen tre år. For de som ikke kan dokumentere gjennomgått og bestått Modul 1.1 i løpet av de seneste 3 årene, tilbyr vi denne som nettkurs. Kurset må være gjennomført og bestått før kandidaten kan gå videre på modul 2.1

Modul 2.1..

Fjernundervisning – bruk av virtuelt klasserom.

Kurset følger opplæringsplan/studieplan Modul 2.1

Masseforflytningsmaskiner og gjennomføres som undervisning i virtuelt

klasserom med veileder/instruktør. 

Deltaker får tilgang og innloggingsinformasjon ved påmelding/før oppstart av kurset.

Virtuelt klasserom benyttes interaktivt. Dette innebærer at man som deltaker er en aktiv del av

klassen hvor man kan kommunisere med hverandre og veileder.

Veileder varierer mellom innledninger, oppgaver, filmsnutter, illustrasjoner, diskusjoner samt ev.

elementer fra nett. Dette fungerer like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Opplæringens varighet:

24 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Opptaksvilkår:

Kandidaten må dokumentere, i løpet av de siste tre årene, å ha gjennomført modul 1.

 

Modul 3.1:

Gjennomføring av modul 3

Alternativ 1: Modulen avtales gjennomført på ordinær måte når forholdene tillater det.

Alternativ 2: Modulen avtales gjennomført med nødvendige tilpasninger som følger

helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til antall, avstand og hygiene.

Dette innebærer grupper på maks 20, minimum 1 meter avstand, håndvask/sprit før oppstart,

rengjøring av berøringspunkter med håndsprit mellom hver berøring.

Opplæringens varighet: 8 timer

 

Modul 4:

Alternativ 1: Modulen avtales gjennomført på ordinært vis med fadder eller praksiskjøring med

instruktør fra AOF når forholdene tillater det. Oppkjøring med AOF instruktør.

Alternativ 2: Modulen avtales gjennomført med nødvendige tilpasninger som følger

helsemyndighetenes anbefalinger med hensyn til antall, avstand og hygiene.

Dette innebærer en til en, minimum 2 meter avstand, håndvask/sprit før oppstart, rengjøring av

berøringspunkter med håndsprit. Med fadderavtale eller avtalt praksiskjøring med instruktør fra AOF.

Oppkjøring med AOF instruktør.

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: