Helse miljø og sikkerhet

Maskinfører Virituelt kurs HØST

Kurs-id: 374989
Sted: Teams virtuelt klasserom
Timetall: 32
Kursstart Info: 25 - 27.10
Klokkeslett: 08:30 - 16:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 6900
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurs som kjøres via virtuelt klasserom. Modul 1 tilbys som nettkurs før oppstart. 

 

Hvorfor maskinførersertifikat ?
Sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner er et nyttig og nødvendig verdipapir for jobb innen ulike bransjer.
Myndigheter har fastsatt krav til at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring.
Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben.
For å forebygge vilkårlig og tilfeldig opplæring er det fastsatt regler og krav til godkjenning av opplæringvirksomhetene og de læreplanene som skal brukes. AOF Norge er sertifisert opplæringsvirksomhet, noe som innebærer en garanti for at  opplæring gitt av AOF Norge følger fastlagte krav og standarder.

Målgruppe:
Teorikurs for enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner i henhold til myndighetenes krav. 

Mål:
Å gi deltakerne en godkjent teoriopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås. Kjørepraksis kan tas i egen virksomhet etter nærmere avtale med
AOF Norge. Etter bestått teorieksamen samt kjørepraksis og bestått oppkjøring utstedes sertifikat i bankkortformat med bilde. Sertifikatet er personlig og kan ikke overdras andre. 

Krav til forkunnskaper:
Gjennomført og bestått fellesmodul 1.1. (i løpet av siste tre år).Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: