Helse miljø og sikkerhet

Maskinfører- teori - Ålesund

Kurs-id: 325225
Sted: LO-Senteret i Ålesund
Timetall: 32
Kursstart Info: 27.01 -30.01.2019
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 20.01.2020
Pris: kr 7250
Kontaktperson: Jørn Jonassen
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Hvorfor maskinførersertifikat?
Sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner er et nyttig og nødvendig verdipapir for jobb innen ulike bransjer.
Myndigheter har i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring.
Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben.
For å forebygge vilkårlig og tilfeldig opplæring har myndighetene fastsatt regler og krav til godkjenning av sertifiserte opplæringsvirksomheter og de læreplanene som skal brukes.
AOF Norge er gjennom en omfattende sertifiseringsprosess godkjent som opplæringsvirksomhet, noe som innebærer en garanti for at opplæring gitt av AOF Norge følger fastlagte krav og standarder.

Dette kurset går over 32 timer og inneholder modulene  1.1 , 2.1. tillegg for modul 3.1 kr 2000,- pr. maskin

Målgruppe:
Alle som skal bruke masseforflytningsmaskiner i henhold til krav satt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 m.v.

Mål:
Å gi deltakerne en godkjent teoriopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås.

Veien videre:
Kjørepraksis kan tas med fadder i egen virksomhet etter nærmere avtale med AOF Norge.
For den som ønsker kjørepraksis i regi av AOF og/eller oppkjøring så kan tid og pris for dette avtales nærmere.

Dokumentasjon:
Etter bestått teorieksamen, samt kjørepraksis og bestått oppkjøring, utstedes kompetansebevis i bankkortformat med bilde. Kompetansebeviset er personlig og kan ikke overdras andre.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: