Helse miljø og sikkerhet

Maskinfører- kombinert nett/ virtuelt klasserom

Kurs-id: 360584
Sted: online
Timetall: 40
Kursstart Info: 02.11.2020 - 05.11.2020
Klokkeslett: 08:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 30.10.2020
Pris: kr 6900
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset gjennomføres med en kombinasjon av nettkurs, virtuelt klasserom og fysisk kurs med maskiner. Komplett kurs går over 40 undervisningstimer.

Modul 1.1: Nettkurs. Ta kurset hvor du vil fra egen pc.

Modul 2.1: Undervisning med instruktør i virtuelt klasserom. Undervisningen skjer i sanntid. Følg med fra egen pc. Du samhandler med instruktør og andre kursdeltakere. 

Modul 2.1 går mandag 2.11- onsdag 4.11 klokken 08.00-16.00

Modul 3.1: Undervisningen skjer på avtalt sted og tid med instruktør, andre kursdeltakere og maskiner. 

For deltakere i Tromsø og omegn går modul 3.1 torsdag 05.11

For andre deltakere vil undervisningen bli satt opp etter avtale. Forventer at kurset er ferdig gjennomført for alle innen uke 47.

 

Hvorfor maskinførersertifikat ?

Sertifisert sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner er et nyttig og nødvendig verdipapir for jobb innen ulike bransjer.

Myndigheter har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke
masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette er både et svært viktig skadeforebyggende tiltak, kompetansen dokumenteres og
den enkelte vil kunne føle seg sikrere i jobben.


For å forebygge vilkårlig og tilfeldig opplæring har myndighetene fastsatt regler og krav til godkjenning av opplæringvirksomhetene og de læreplanene som skal brukes.
AOF Norge er gjennom en omfattende sertifiseringsprosess godkjent som opplærings-virksomhet, noe som innebærer en garanti for at  opplæring gitt av AOF Norge følger fastlagte krav og standarder.


Målgruppe:
Alle som skal bruke masseforflytningsmaskiner i henhold til krav satt i forskrift om arbeidsutstyr.


Mål:
Å gi deltakerne en godkjent teoriopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk av masseforflytningsmaskiner unngås. Kjørepraksis kan tas i egen virksomhet etter nærmere avtale med
AOF Norge. Etter bestått teorieksamen samt kjørepraksis og bestått oppkjøring utstedes sertifikat i bankkortformat med bilde. Sertifikatet er personlig og kan ikke overdras andre. 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: