Helse, miljø og sikkerhet

Lastebilkran G8

Kurs-id: 304979
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 44
Kursstart Info: 11.03.2019 - 14.03.2019
Klokkeslett: 08:00 - 18:00
Påmeldingsfrist: 21.01.2019
Pris: kr 6900
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Opplæringen gir deltakeren god innsikt i prisippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen er basert på opplæringsplaner for sertifisert opplæring på arbeidsutstyr - modulene 2.3, 2.8 og 3.8. Vi forutsetter at deltakerne har gjennomført modul 1.1 på forhånd.

Stikkordsmessig innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Sikker bruk av løfteredskap
 • Miljø, sikkerhetsbestemmelser, merking, farlig gods
 • Bruksområder for hydrauliske kraner
 • Ulykker med lastebilkraner
 • Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
 • Fundament, kjøretøyramme, påbygg
 • Hydraulikk, elektronikk, mekanikk
 • Stabilitet, sikkerhets- /overlastutstyr, lastediagram
 • Ståltau, blokk
 • Oppstilling og bruk av lastebilkraner
 • Sertifisering, dokumentasjon
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på lastebilkraner
 • Kontrollpunkter, oppstilling og betjening
 • Veltelinjer og stabilitet i praksis
 • Overlastsikkerhetsutstyr
 • Praktisk bruk av løfteredskap, kjøreteknikk
 • Øvingsoppgaver
 • Teoriprøve/eksamen

For å kunne få sertifikat for lastebilkran må deltakeren i tillegg gjennomføre/dokumentere kjørepraksis/øvelse samt bestå oppkjøring.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: